Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o przystąpieniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich o natężeniu ruchu ponad 3 000 000 pojazdów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023 oraz projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla linii kolejowych o natężeniu ruchu ponad 30 000 pociągów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023, oraz poddaniu ww. projektów procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa

Informacja o przystąpieniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich o natężeniu ruchu ponad 3 000 000 pojazdów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023 oraz projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla linii kolejowych o natężeniu ruchu ponad 30 000 pociągów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023, oraz poddaniu ww. projektów procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa
2014-07-03 09:21:58
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

 Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
2013-06-04 12:22:08
Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowy Tomyśl

 Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowy Tomyśl
2012-09-24 13:21:47
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Tomyśl

 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Tomyśl
2012-09-24 13:05:22
Wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie usunięcia odpadów

 Wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie usunięcia odpadów
2011-12-16 11:40:37