Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
„Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nowy Tomyśl na lata 2017 - 2031 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”

2017-12-04 14:26:05
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,„Rozbudowa KRNiGZ Lubiatów w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych ze złoża Międzychód – Budowa gazociągu DN 300 wraz z rozbudową Węzła Sątopy i Mieszalni Gazu Grodzisk”.

2018-11-20 15:02:32
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o zmianie sposobu informowania stron postępowania o czynnościach podejmowanych w sprawach, w których liczba stron przekracza 20.

2017-10-04 08:14:47
Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku przedsiębiorstwa Elektrorecykling Sp. z o.o.  o udzielenie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do przetwarzania odpadów niebezpiecznych w związku z działanością zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (linia nr 1)

2015-07-31 11:08:35
Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu o wszczęciu postępowania na wniosek Elektrorecykling Sp. z o.o., Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

2018-07-30 11:04:58
Zawiadomienia o prowadzonych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu postępowaniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2018-08-10 10:51:46
Wykaz udzielonych i cofniętych zezwoleń

   Wykaz udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.


2018-09-17 14:01:06
Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

2018-07-04 08:14:44
Wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie usunięcia odpadów

 Wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie usunięcia odpadów
2011-12-16 11:40:37
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

 Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
2013-06-04 12:22:08