Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu w 2019 r.

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez gminę Nowy Tomyśl w roku 2019. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33 lub przesłać pocztą w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu).

Szczegółowe warunki udziału w naborze wniosków określa załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 30/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Nowy Tomyśl w roku 2019.

Ustalony został okres realizacji zadania od 26 lutego do 30 grudnia 2019 r.

 Zarządzenie wraz z załącznikami – do pobrania poniżej.

2019-01-08 12:04:18
Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu w 2018 r.

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez gminę Nowy Tomyśl w roku 2018. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33 lub przesłać pocztą w terminie do dnia 29 stycznia 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu).

Szczegółowe warunki udział w naborze wniosku określa załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 429/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 05 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Nowy Tomyśl w roku 2018.

 Zarządzenie wraz z załącznikami – do pobrania poniżej.

2018-01-08 11:26:34